Skip Navigation LinksAnaSayfa > Birimler > Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü

 

AVCILIK ve YABAN HAYATI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ    Sabahattin CANBAKKAL

 sebahattin.canbakkal@tarimorman.gov.tr


    Şube Müdürü


    Ahmet Yaşar YILDIZ

  ahmetyasar.yildiz@tarimorman.gov.tr


    Mühendis


    Zeynep AYDIN

zeynep.uzuneraydin@tarimorman.gov.tr


    Mühendis


    İlhan KARCIOĞLU

  ilhan.karcioglu@tarimorman.gov.tr


    Orman Muhafaza Memuru


    Semiha YILMAZ

  semiha.yilmaz@tarimorman.gov.tr


    Memur


    Aydın BEKTAŞ

  aydin.bektas@tarimorman.gov.tr


    Söför


 

 

ŞUBENİN GÖREVLERİ

 

·4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve ilgilimevzuatı çerçevesinde avlanma ve avcılıkla ilgili koruma, kontrol ve denetim işve işlemlerini yürütmek,

·Av ve yaban hayvanları, bunların hayatortamları ve avlakların etüt ve envanterlerinin yapılmasına, avlakların tesisi,tescili ve avlanma kotalarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

·Av hayvanları ve orman içi su ürünlerininsürdürülebilir kullanımını sağlamak maksadıyla Belde Belediyeleri, Köy TüzelKişilikleri ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılmasına dair iş veişlemleri yürütmek,

·Avcılık eğitimi, avcılık belgelerinindüzenlenmesi, vizesi ve iptali ile avlanma izin ücretlerine ilişkin iş veişlemleri yürütmek,

·İl ve İlçe Av Komisyon Kararlarınınalınmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

·Fahri Av Müfettişleri ile ilgili iş veişlemleri yürütmek,

·Kara Avcılığı Kanunu kapsamındazararlılarla mücadele maksatlı avlanma ile ilgili iş ve işlemleriyürütmek,

·Av turizmine dair iş ve işlemleriyürütmek,

·Orman içi sularda düzenli ve kontrollübalıklandırma çalışmaları ile sportif olta balıkçılığı faaliyetlerininyürütülmesi ve kontrolüne ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

·Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarıile yaban hayvanı üretme istasyonlarının planlanması, tefriki ve tesisi ileilgili iş ve işlemleri yürütmek,

·Yaban hayatı koruma ve geliştirmesahalarında mevzuata aykırı yapılaşma ve alan kullanımını önlemeye yönelikişlemleri yürütmek,

·Yaban hayvanlarının doğayayerleştirilmesi, doğadan alınması ile halkalanması, markalanması ve benzeriizleme çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

·Yaban hayvanı üretimine ait hizmet vefaaliyetleri takip etmek, özel üretme istasyonlarındaki yaban hayvanı üretimizinleri ve kontrolü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

·Yaban hayvanları ve orman içi suürünlerinin üretim ve satışı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

·Canlı yaban hayvanlarının, yabanhayvanlarına ait trofe ve benzeri ürünlerin bulundurulması vekoleksiyonculuğunun kontrol, takip ve denetimlerine ilişkin iş ve işlemeleriyürütmek,

·5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu veilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak,

·Bakım ve tedaviye muhtaç yaban hayvanlarıiçin kurtarma ve rehabilitasyon merkezleri ile sahipsiz ve güçten düşmüşhayvanlar, sergilenen hayvanlar ve evcil hayvanların korunması ve hayatşartlarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik işve işlemleri yürütmek,

·Hayvanat bahçelerinin kontrolüne vedenetimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
AVCILIK ve YABAN HAYATI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
    Sabahattin CANBAKKAL sebahattin.canbakkal@tarimorman.gov.tr
    Şube Müdürü
    Ahmet Yaşar YILDIZ  ahmetyasar.yildiz@tarimorman.gov.tr
    Mühendis
    Zeynep AYDIN  zeynep.uzuneraydin@tarimorman.gov.tr
    Mühendis
    Umut KARAOĞLU  umut.karaoglu@tarimorman.gov.tr
    Mühendis
    İlhan KARCIOĞLU  ilhan.karcioglu@tarimorman.gov.tr
    Orman Muhafaza Memuru
    Semiha YILMAZ  semiha.yilmaz@tarimorman.gov.tr
    Memur
    Serpil ALPTEKİN  serpil.alptekin@tarimorman.gov.tr
    İşçi
    Aydın BEKTAŞ  aydin.bektas@tarimorman.gov.tr
    Şoför

a)4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde avlanma ve avcılıkla ilgili koruma, kontrol ve denetim iş ve işlemlerini yürütmek,

b)Av ve yaban hayvanları, bunların hayat ortamları ve avlakların etüt ve envanterlerinin yapılmasına, avlakların tesisi, tescili ve avlanma kotalarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c)  Av hayvanları ve orman içi su ürünlerinin sürdürülebilir kullanımını sağlamak maksadıyla Belde Belediyeleri, Köy Tüzel Kişilikleri ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,

d) Avcılık eğitimi, avcılık belgelerinin düzenlenmesi, vizesi ve iptali ile avlanma izin ücretlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

e)  İl ve İlçe Av Komisyon Kararlarının alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

f)  Fahri Av Müfettişleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Kara Avcılığı Kanunu kapsamında zararlılarla mücadele maksatlı avlanma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Av turizmine dair iş ve işlemleri yürütmek,

h)Orman içi sularda düzenli ve kontrollü balıklandırma çalışmaları ile sportif olta balıkçılığı faaliyetlerinin yürütülmesi ve kontrolüne ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ı)Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile yaban hayvanı üretme istasyonlarının planlanması, tefriki ve tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

i)Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında mevzuata aykırı yapılaşma ve alan kullanımını önlemeye yönelik işlemleri yürütmek,

j)Yaban hayvanlarının doğaya yerleştirilmesi, doğadan alınması ile halkalanması, markalanması ve benzeri izleme çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

k)Yaban hayvanı üretimine ait hizmet ve faaliyetleri takip etmek, özel üretme istasyonlarındaki yaban hayvanı üretim izinleri ve kontrolü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

1)Yaban hayvanları ve orman içi su ürünlerinin üretim ve satışı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

m)Canlı yaban hayvanlarının, yaban hayvanlarına ait trofe ve benzeri ürünlerin bulundurulması ve koleksiyonculuğunun kontrol, takip ve denetimlerine ilişkin iş ve işlemeleri yürütmek,

n)5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak,

o)Bakım ve tedaviye muhtaç yaban hayvanları için kurtarma ve rehabilitasyon merkezleri ile sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar, sergilenen hayvanlar ve evcil hayvanların korunması ve hayat şartlarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

ö) Hayvanat bahçelerinin kontrolüne ve denetimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

p) Yaban hayatının ve evcil hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimine yönelik her türlü eğitim, tanıtım, yarışma ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

r) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.