Skip Navigation LinksAnaSayfa > Birimler > Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü


DOĞA KORUMA ve SULAK ALANLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  Dr. Merih USLU
 
  merih.uslu@tarimorman.gov.tr
  Şube Müdürü
  Ertan BOSTANCI
 
  ertan.bostanci@tarimorman.gov.tr
  Mühendis
  Özge USAL DÖNMEZ
 
  ozge.usaldonmez@tarimorman.gov.tr
  Biyolog
  Serpil ALPTEKİN
 
serpil.alptekin@tarimorman.gov.tr
  Memur


Şubenin Görevleri

a) Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımım sağlamak maksadıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla Bakanlığın tespit ettiği  strateji ve politikalar doğrultusunda işbirliği yapmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) Herhangi bir yasal statüyle koruma altına alınmamış hassas ekosistemlerin korunması   konusunda   tedbirler   alınmasına   ve   ilgili   kurum   ve   kuruluşlarla   işbirliği yapılmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,

c) Mağaraların ekosistem boyutunda korunması ve yönetilmesi maksadıyla etüt ve envanter çalışmalarına, izleme ve kontrol faaliyetlerine dair iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Tür koruma eylem plânlan hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve biyolojik çeşitliliğe ve sulak alanlara ilişkin envanter çalışmalarına dair iş ve işlemleri yürütmek,

d) Belirlenen peyzaj karakter tiplerine göre ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde uygulamaların yürütülmesine dair iş ve işlemleri yürütmek, 

e)Korunan alanlar içinde ve dışında, ekolojik özellikleri bozulmuş alanların rehabilitasyonu ve restorasyonu için gerekli olan plân, proje ve çalışmalara dair iş ve işlemleri yürütmek,

f) Sulak alanların belirlenmesine ve korunmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak,

g)  Sulak Alan Yönetim Plânlarının hazırlanması veya uygulanmasına yönelik iş ve

işlemleri yapmak veya yaptırmak,

ğ) Uluslararası sözleşmeler kapsamında korumakla yükümlü olunan ve/veya koruma altına alınan canlı türleri ile nesli tehlikede, nadir, tehlikeye düşebilir canlı türlerinin hayat ortamlarının belirlenmesi ve korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Sulak alanlarla ilgili izin iş ve işlemlerini yürütmek,

ı) Sulak alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması, geliştirilmesi ve yönetimine yönelik eğitim, tanıtım, yarışma ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

i) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
DOĞA KORUMA ve SULAK ALANLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. Merih USLU  merih.uslu@tarimorman.gov.tr
Şube Müdürü
Ertan BOSTANCI  ertan.bostanci@tarimorman.gov.tr
Mühendis
Özge USAL DÖNMEZ  ozge.usaldonmez@tarimorman.gov.tr
Biyolog
Özlem ÖZÇAKIR  ozlem.ozcakir@tarimorman.gov.tr
Memur

 

Şubenin Görevleri

a) Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımım sağlamak maksadıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla Bakanlığın tespit ettiği  strateji ve politikalar doğrultusunda işbirliği yapmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) Herhangi bir yasal statüyle koruma altına alınmamış hassas ekosistemlerin korunması   konusunda   tedbirler   alınmasına   ve   ilgili   kurum   ve   kuruluşlarla   işbirliği yapılmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,

c) Mağaraların ekosistem boyutunda korunması ve yönetilmesi maksadıyla etüt ve envanter çalışmalarına, izleme ve kontrol faaliyetlerine dair iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Tür koruma eylem plânlan hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve biyolojik çeşitliliğe ve sulak alanlara ilişkin envanter çalışmalarına dair iş ve işlemleri yürütmek,

d) Belirlenen peyzaj karakter tiplerine göre ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde uygulamaların yürütülmesine dair iş ve işlemleri yürütmek, 

e)Korunan alanlar içinde ve dışında, ekolojik özellikleri bozulmuş alanların rehabilitasyonu ve restorasyonu için gerekli olan plân, proje ve çalışmalara dair iş ve işlemleri yürütmek,

f) Sulak alanların belirlenmesine ve korunmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak,

g)  Sulak Alan Yönetim Plânlarının hazırlanması veya uygulanmasına yönelik iş ve

işlemleri yapmak veya yaptırmak,

ğ) Uluslararası sözleşmeler kapsamında korumakla yükümlü olunan ve/veya koruma altına alınan canlı türleri ile nesli tehlikede, nadir, tehlikeye düşebilir canlı türlerinin hayat ortamlarının belirlenmesi ve korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Sulak alanlarla ilgili izin iş ve işlemlerini yürütmek,

ı) Sulak alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması, geliştirilmesi ve yönetimine yönelik eğitim, tanıtım, yarışma ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

i) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.