Skip Navigation LinksAnaSayfa > Birimler > İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

 

 

İDARİ ve MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sevilay YÜKSEL

sevilayyuksel@ormansu.gov.tr

Şube Müdürü

 

Halis TEMEL

htemel@ormansu.gov.tr

Araştırmacı

 

Erkan KAYAÖZ

ekayaoz@ormansu.gov.tr

Mühendis

 

Halil OLCAY

halilolcay@ormansu.gov.tr

Mühendis

 

Güler NALVURAN

gnalvuran@ormansu.gov.tr

Şef

 

Erhan GÜRLEYEN

egurleyen@ormansu.gov.tr

Şef

 

Mehmet Cabir SALMAN

mcsalman@ormansu.gov.tr

Bilgisayar İşletmeni

 

Cumhur M. KARAKUŞ

cmkarakus@ormansu.gov.tr

Memur

 

Mustafa BİLİCAN

mbilican@ormansu.gov.tr

Memur

 

Necla ERMİŞ

nermis@ormansu.gov.tr

Memur

 

Gülay SORUDAK

gsorudak@ormansu.gov.tr

Memur

 

Salih GÜR

salihgur@ormansu.gov.tr

Memur

 

Ömer SIRMA

osirma@ormansu.gov.tr

İşçi

 

Tamer SIRMA

tsirma@ormansu.gov.tr

İşçi

 

Nurettin OĞUZ

n.oguz@ormansu.gov.tr

İşçi

 

Asuman KAYA

asumankaya@ormansu.gov.tr

İşçi

 

Osman HANEDAR

ohanedar@ormansu.gov.tr

İşçi

 

Bayram CANDAN

bcandan@ormansu.gov.tr

İşçi

 

Şenay ŞENGÜL

ssengul@ormansu.gov.tr

İşçi

 

Emine SÖZEN

esozen@ormansu.gov.tr

İşçi

 

Bünyami EMİR

bemir@ormansu.gov.tr

İşçi

 

Naziye SEVİNÇ

nsevinc@ormansu.gov.tr

İşçi

 

Mehmet KURT

mehmetkurt@ormansu.gov.tr

İşçi

 

Ahmet BOZKURT

ahmetb@ormansu.gov.tr

İşçi

 

Hüseyin İLHAN

hilhan@ormansu.gov.tr

İşçi

 

Mehmet ÖZKAN

--

İşçi

 

Hüseyin AYHAN

--

İşçi

 

Tahsin AYDIN

--

İşçi

 

Sinan YILDIRIM

--

İşçi

 

İlhan YAĞMUR

--

İşçi

 

Memet SELÇUK

--

İşçi

 

Hanım TARAKÇI

--

İşçi

 

 

 Şubenin Görevleri

a) Bölge Müdürlüğünün personel politikası ve plânlaması ile ilgili çalışmaları yapmak,

b) Personelin atama, özlük, sağlık, emeklilik, kadro, disiplin ve benzeri işlemler ile işçi ve işveren ilişkilerini yürütmek,

c) Hizmet içi eğitim programlan hazırlamak ve uygulamak,

ç) Bölge Müdürlüğünün temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma, iletişim ve benzeri hizmetleri ile kamu konutlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Bölge Müdürlüğünün sivil savunma konularındaki iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Bölge Müdürlüğünün yayın, dokümantasyon, arşiv ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,

f) Bilgi işlemle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

g) Bölge Müdürlüğünün taşınır ve taşınmazlarla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

h) Sayıştay ilamlarına ait iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.