Skip Navigation LinksAnaSayfa > Birimler > İdari ve Mali İşler Şube MüdürlüğüİDARİ ve MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  Sevilay YÜKSEL  sevilay.yuksel@tarimorman.gov.tr
  Şube Müdürü 
  Halis TEMEL  halis.temel@tarimorman.gov.tr
  Araştırmacı
  Salih DEMİRTAŞ  salih.demirtas@tarimorman.gov.tr
  Araştırmacı
  Halil OLCAY  halil.olcay@tarimorman.gov.tr
  Mühendis
  Güler NALVURAN  guler.nalvuran@tarimorman.gov.tr
  Şef
  Erhan GÜRLEYEN  erhan.gurleyen@tarimorman.gov.tr
  Şef
  Mehmet Cabir SALMAN  mehmetcabir.salman@tarimorman.gov.tr
  Bilgisayar İşletmeni
  Cumhur M. KARAKUŞ  cumhurmehmet.karakus@tarimorman.gov.tr
  Memur
  Mustafa BİLİCAN  mustafa.bilican@tarimorman.gov.tr
  Memur
  Necla ERMİŞ  necla.ermis@tarimorman.gov.tr
  Memur
  Gülay SORUDAK  gulay.sorudak@tarimorman.gov.tr
  Memur
  Salih GÜR  gur.salih@tarimorman.gov.tr
  Memur
  Ömer SIRMA  omer.sirma@tarimorman.gov.tr
  İşçi
  Tamer SIRMA  tamer.sirma@tarimorman.gov.tr
  İşçi
  Nurettin OĞUZ  oguz.nurettin@tarimorman.gov.tr
  İşçi
  Bayram CANDAN  bayram.candan@tarimorman.gov.tr
  İşçi
  Emine SÖZEN  emine.sozen@tarimorman.gov.tr
  İşçi
  Bünyami EMİR  binyami.emir@tarimorman.gov.tr
  İşçi
  Naziye SEVİNÇ  naziye.sevinc@tarimorman.gov.tr
  İşçi
  Mehmet KURT  mehmet-kurt@tarimorman.gov.tr
  İşçi
  Ahmet BOZKURT  ahmet-bozkurt@tarimorman.gov.tr
  İşçi
  Hüseyin İLHAN  --
  İşçi
  Mehmet ÖZKAN  --
  İşçi
  Hüseyin AYHAN  --
  İşçi
  Tahsin AYDIN  --
  İşçi
  İlhan YAĞMUR  --
  İşçi
  Memet SELÇUK  --
  İşçi
  Hanım TARAKÇI  --
  İşçi

 Şubenin Görevleri

a) Bölge Müdürlüğünün personel politikası ve plânlaması ile ilgili çalışmaları yapmak,

b) Personelin atama, özlük, sağlık, emeklilik, kadro, disiplin ve benzeri işlemler ile işçi ve işveren ilişkilerini yürütmek,

c) Hizmet içi eğitim programlan hazırlamak ve uygulamak,

ç) Bölge Müdürlüğünün temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma, iletişim ve benzeri hizmetleri ile kamu konutlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Bölge Müdürlüğünün sivil savunma konularındaki iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Bölge Müdürlüğünün yayın, dokümantasyon, arşiv ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,

f) Bilgi işlemle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

g) Bölge Müdürlüğünün taşınır ve taşınmazlarla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

h) Sayıştay ilamlarına ait iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.