Skip Navigation LinksAnaSayfa > Birimler > İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

 

İDARİ ve MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sevilay YÜKSEL

Şube Müdürü

sevilayyuksel@ormansu.gov.tr

Dr.Necmi ÖKSÜZ

Araştırmacı

noksuz@ormansu.gov.tr

Halis TEMEL

Araştırmacı

htemel@ormansu.gov.tr

Erkan KAYAÖZ

Mühendis

ekayaoz@ormansu.gov.tr

Halil OLCAY

Mühendis

halilolcay@ormansu.gov.tr

Ertan BOSTANCI

Mühendis

ebostanci@ormansu.gov.tr

Güler NALVURAN

Şef

gnalvuran@ormansu.gov.tr

Erhan GÜRLEYEN

Şef

egurleyen@ormansu.gov.tr

Mehmet Cabir SALMAN

Bilgisayar İşletmeni

mcsalman@ormansu.gov.tr

Cumhur M. KARAKUŞ

Memur

cmkarakus@ormansu.gov.tr

Mustafa BİLİCAN

Memur

mbilican@ormansu.gov.tr

Necla ERMİŞ

Memur

nermis@ormansu.gov.tr

Gülay SORUDAK

Memur

gsorudak@ormansu.gov.tr

Salih GÜR

Memur

salihgur@ormansu.gov.tr

Ömer SIRMA

İşçi

osirma@ormansu.gov.tr

Tamer SIRMA

İşçi

tsirma@ormansu.gov.tr

Nurettin OĞUZ

İşçi

n.oguz@ormansu.gov.tr

Asuman KAYA

İşçi

asumankaya@ormansu.gov.tr

Osman HANEDAR

İşçi

ohanedar@ormansu.gov.tr

Bayram CANDAN

İşçi

bcandan@ormansu.gov.tr

Şenay ŞENGÜL

İşçi

ssengul@ormansu.gov.tr

Emine SÖZEN

İşçi

esozen@ormansu.gov.tr

Bünyami EMİR

İşçi

bemir@ormansu.gov.tr

Naziye SEVİNÇ

İşçi

nsevinc@ormansu.gov.tr

Mehmet KURT

İşçi

mehmetkurt@ormansu.gov.tr

Ahmet BOZKURT

İşçi

ahmetb@ormansu.gov.tr

Hüseyin İLHAN

İşçi

hilhan@ormansu.gov.tr

Mehmet ÖZKAN

İşçi

--

Hüseyin AYHAN

İşçi

--

Tahsin AYDIN

İşçi

--

Sinan YILDIRIM

İşçi

--

İlhan YAĞMUR

İşçi

--

Memet SELÇUK

İşçi

--

Hanım TARAKÇI

İşçi

--


Şubenin Görevleri

a) Bölge Müdürlüğünün personel politikası ve plânlaması ile ilgili çalışmaları yapmak,

b) Personelin atama, özlük, sağlık, emeklilik, kadro, disiplin ve benzeri işlemler ile işçi ve işveren ilişkilerini yürütmek,

c) Hizmet içi eğitim programlan hazırlamak ve uygulamak,

ç) Bölge Müdürlüğünün temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma, iletişim ve benzeri hizmetleri ile kamu konutlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Bölge Müdürlüğünün sivil savunma konularındaki iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Bölge Müdürlüğünün yayın, dokümantasyon, arşiv ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,

f) Bilgi işlemle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

g) Bölge Müdürlüğünün taşınır ve taşınmazlarla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

h) Sayıştay ilamlarına ait iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.