Skip Navigation LinksAnaSayfa > Birimler > İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

 

İDARİ ve MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Şube Müdürü

 Sevilay YÜKSEL

sevilayyuksel@ormansu.gov.tr

 

Dr.Necmi ÖKSÜZ-Araştırmacı

noksuz@ormansu.gov.tr

Aziz ÖZBEK-Mühendis

a.ozbek@ormansu.gov.tr

Erkan KAYAÖZ-Mühendis

ekayaoz@ormansu.gov.tr

Güler NALVURAN-Şef

gnalvuran@ormansu.gov.tr

Erhan GÜRLEYEN-Şef

egurleyen@ormansu.gov.tr

Gülay SORUDAK-Memur

gsorudak@ormansu.gov.tr

Cumhur M. KARAKUŞ Memur

cmkarakus@ormansu.gov.tr

Mustafa BİLİCAN-Memur

mbilican@ormansu.gov.tr

Mehmet C. SALMAN-B.İşletm.

mcsalman@ormansu.gov.tr

Ömer SIRMA-İşçi

osirma@ormansu.gov.tr

Tamer SIRMA-İşçi

tsirma@ormansu.gov.tr

Nurettin OĞUZ-İşçi

n.oguz@ormansu.gov.tr

Asuman KAYA-İşçi

asumankaya@ormansu.gov.tr

Osman HANEDAR-İşçi


Halil OLCAY-Mühendis

halilolcay@ormansu.gov.tr

Ertan BOSTANCI-Mühendis

ebostanci@ormansu.gov.tr

Bayram CANDAN-İşçi

bcandan@ormansu.gov.tr

Halis TEMEL-Araştırmacı

htemel@ormansu.gov.tr


Salih GÜR-Memur

salihgur@ormansu.gov.tr

Şenay ŞENGÜL-İşçi

--

Emine SÖZEN-İşçi

--

Bünyami EMİR İşçi

--

Necla ERMİŞ-Memur

nermis@ormansu.gov.tr

Naziye SEVİNÇ-İşçi

nsevinc@ormansu.gov.tr

Mehmet KURT- İşçi

--

Ahmet BOZKURT-İşçi

--

Hüseyin İLHAN-İşçi

--

Mehmet ÖZKAN-İşçi

--

Hüseyin AYHAN-İşçi

--

Tahsin AYDIN-İşçi

--

Sinan YILDIRIM-İşçi

--

İlhan YAĞMUR-İşçi

--

Memet SELÇUK-İşçi

--

Hanım TARAKÇI-İşçi

--

Şubenin Görevleri

a) Bölge Müdürlüğünün personel politikası ve plânlaması ile ilgili çalışmaları yapmak,

b) Personelin atama, özlük, sağlık, emeklilik, kadro, disiplin ve benzeri işlemler ile işçi ve işveren ilişkilerini yürütmek,

c) Hizmet içi eğitim programlan hazırlamak ve uygulamak,

ç) Bölge Müdürlüğünün temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma, iletişim ve benzeri hizmetleri ile kamu konutlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Bölge Müdürlüğünün sivil savunma konularındaki iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Bölge Müdürlüğünün yayın, dokümantasyon, arşiv ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,

f) Bilgi işlemle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

g) Bölge Müdürlüğünün taşınır ve taşınmazlarla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

h) Sayıştay ilamlarına ait iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.