Skip Navigation LinksAnaSayfa > Birimler > Milli Parklar Şube MüdürlüğüMİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 Nezih KAHRAMAN  nezih.kahraman@tarimorman.gov.tr
 Şube Müdürü V.
 Cafer ORAK  cafer.orak@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Olcay ELVANLI  olcay.elvanli@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Güneş DEMİR  gunes.demir@tarimorman.gov.tr
 Peyzaj Mimarı
 Tülay ÖZÇELİK  tulay.ozcelik@tarimorman.gov.tr
 Mimar
 Gökhan ALTUN  altun.gokhan@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Volkan YAKAR  yakar.volkan@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Volkan Ersin KANSIZ  volkanersin.kansiz@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Sibel Gülseren  sibel.gulseren@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Sevil ŞAHİNLER  sevil.sahinler@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Okan ERDAĞ  okan.erdag@tarimorman.gov.tr
 Şehir Plancısı
 Bilgen AKSOY  bilgen.aksoy@tarimorman.gov.tr
 İşçi

Şubenin Görevleri

 

a) Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanıolabilecek yerler ve bu alanlara ilişkin kaynak değerlerinin, gerektiğindeilgili üniversite ve araştırma kurumlan ile işbirliği yaparak tespitine veteklif raporunun hazırlanmasına dair iş ve işlemleri yürütmek, 

b) Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarınınkaynak değerlerinin devamlılığım sağlamak maksadıyla bu alanlarda ve etkileşimiçinde bulunduğu alanlarda gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,

c) MillîPark, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarındakikaynak değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere izleme çalışmalarınıyapmak veya yaptırmak,

ç)Plânlar doğrultusunda; uygulama programlarına yönelik eğitim çalışmalarıyapmak,

d)Plânlar veya projeleri doğrultusunda alt ve üst yapı tesislerinin inşa,bakım ve onarımlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak,

e) Millî Park ve Tabiat Parklarında mevcut ve yapılacak tesisler ilebunların müştemilâtının ve işletmeciliğinin, koruma ve kullanma esaslarınauygunluğunu denetlemek,

f) Millî Park ve Tabiat Parklarında yapılan yatırımlar, mevcut bina vetesisler ile alanların kiralanması, irtifak hakkı, izin, tahsis ve devir ileilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g)Koruma, geliştirme, yönetim, işletme, tanıtım ile mevzuata aykırıyapılaşma ve alan kullanımını

engelleyecek tedbirleri almaya, koordinasyonu sağlamaya ve kontrolünüyapmaya, uygulamaları takip etmeye dair iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile gerçek vetüzel kişilerle birlikte yürütülecek proje teklifleri geliştirmeye veuygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

h) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 Nezih KAHRAMAN  nezih.kahraman@tarimorman.gov.tr
 Şube Müdürü V.
 Cafer ORAK  cafer.orak@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Olcay ELVANLI  olcay.elvanli@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Güneş DEMİR  gunes.demir@tarimorman.gov.tr
 Peyzaj Mimarı
 Tülay ÖZÇELİK  tulay.ozcelik@tarimorman.gov.tr
 Mimar
 Gökhan ALTUN  altun.gokhan@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Volkan YAKAR  yakar.volkan@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Volkan Ersin KANSIZ  volkanersin.kansiz@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Sibel Gülseren  sibel.gulseren@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Sevil ŞAHİNLER  sevil.sahinler@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Okan ERDAĞ  okan.erdag@tarimorman.gov.tr
 Şehir Plancısı
 Bilgen AKSOY  bilgen.aksoy@tarimorman.gov.tr
 İşçi


Şubenin Görevleri

 

a) Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanı olabilecek yerler ve bu alanlara ilişkin kaynak değerlerinin, gerektiğinde ilgili üniversite ve araştırma kurumlan ile işbirliği yaparak tespitine ve teklif raporunun hazırlanmasına dair iş ve işlemleri yürütmek, 

b) Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarının kaynak değerlerinin devamlılığım sağlamak maksadıyla bu alanlarda ve etkileşim içinde bulunduğu alanlarda gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,

c) MillîPark, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarındaki kaynak değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere izleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

ç)Plânlar doğrultusunda; uygulama programlarına yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

d)Plânlar veya projeleri doğrultusunda alt ve üst yapı tesislerinin inşa, bakım ve onarımlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak,

e) Millî Park ve Tabiat Parklarında mevcut ve yapılacak tesisler ile bunların müştemilâtının ve işletmeciliğinin, koruma ve kullanma esaslarına uygunluğunu denetlemek,

f) Millî Park ve Tabiat Parklarında yapılan yatırımlar, mevcut bina ve tesisler ile alanların kiralanması, irtifak hakkı, izin, tahsis ve devir ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g)Koruma, geliştirme, yönetim, işletme, tanıtım ile mevzuata aykırı yapılaşma ve alan kullanımını

engelleyecek tedbirleri almaya, koordinasyonu sağlamaya ve kontrolünü yapmaya, uygulamaları takip etmeye dair iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yürütülecek proje teklifleri geliştirmeye ve uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

h) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

 MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 Nezih KAHRAMAN  nezih.kahraman@tarimorman.gov.tr
 Şube Müdürü V.
 Cafer ORAK c afer.orak@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Olcay ELVANLI  olcay.elvanli@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Güneş DEMİR  gunes.demir@tarimorman.gov.tr
 Peyzaj Mimarı
 Tülay ÖZÇELİK  tulay.ozcelik@tarimorman.gov.tr
 Mimar
 Gökhan ALTUN  altun.gokhan@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Volkan YAKAR  yakar.volkan@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Volkan Ersin KANSIZ  volkanersin.kansiz@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Sibel Gülseren  sibel.gulseren@tarimorman.gov.tr
 Mühendis
 Bilgen AKSOY  bilgen.aksoy@tarimorman.gov.tr
 İşçiŞubenin Görevleri

 

a) Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanı olabilecek yerler ve bu alanlara ilişkin kaynak değerlerinin, gerektiğinde ilgili üniversite ve araştırma kurumlan ile işbirliği yaparak tespitine ve teklif raporunun hazırlanmasına dair iş ve işlemleri yürütmek, 

b) Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarının kaynak değerlerinin devamlılığım sağlamak maksadıyla bu alanlarda ve etkileşim içinde bulunduğu alanlarda gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,

c) MillîPark, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarındaki kaynak değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere izleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

ç)Plânlar doğrultusunda; uygulama programlarına yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

d)Plânlar veya projeleri doğrultusunda alt ve üst yapı tesislerinin inşa, bakım ve onarımlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak,

e) Millî Park ve Tabiat Parklarında mevcut ve yapılacak tesisler ile bunların müştemilâtının ve işletmeciliğinin, koruma ve kullanma esaslarına uygunluğunu denetlemek,

f) Millî Park ve Tabiat Parklarında yapılan yatırımlar, mevcut bina ve tesisler ile alanların kiralanması, irtifak hakkı, izin, tahsis ve devir ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g)Koruma, geliştirme, yönetim, işletme, tanıtım ile mevzuata aykırı yapılaşma ve alan kullanımını

engelleyecek tedbirleri almaya, koordinasyonu sağlamaya ve kontrolünü yapmaya, uygulamaları takip etmeye dair iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yürütülecek proje teklifleri geliştirmeye ve uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

h) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.