Skip Navigation LinksAnaSayfa > Birimler > Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

 

 

 

PLANLAMA ve KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

    Süleyman ZENGİN

 szengin@ormansu.gov.tr

    Şube Müdürü V.

 

    Alev GÖZOĞLU

 atutumlu@ormansu.gov.tr

    Mühendis

    Hüseyin YILDIRIM 

 h.yildirim@ormansu.gov.tr

    Mühendis

    Ceren KANDİŞ

 ckandis@ormansu.gov.tr

    Mühendis

    Hatice BUL

 hbul@ormansu.gov.tr

    Mühendis

    Fatma TUNCEL

 ftuncel@ormansu.gov.tr

    Bilgisayar İşletmeni

 

Şubenin Görevleri

a)   Bölge Müdürlüğünün gelir ve gider bütçelerini hazırlamak ve yıl içindeki iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Genel ve döner sermaye bütçelerinden ilgili harcama birimlerinin ödenek ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

c)Yatırım programı ile ilgili projeleri hazırlamak, teklif etmek, fiziki ve gerçekleşmelerin takibini yapmak,

ç) Gelir ve giderler ile yatırım faaliyetlerini takip ve kontrol etmek, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak,

d)Yıllık bütçe ve proje uygulama tekliflerini Bakanlığa sunmak, Bakanlıkça yapılan bütçeleri ilgili birimlere aktarmak ve uygulanmasını takip etmek,

e)  Koordinasyon ve protokol iş ve işlemlerini yürütmek,

f)  Faaliyet alanlarına ilişkin istatistiki bilgileri Bakanlığa sunmak,

g) İlgili kurum ve kuruluşlarla eğitim faaliyetlerini koordine etmek veya yürütmek,

ğ) Bilgi edinme başvuruları ile diğer müracaatlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Bakanlıkça verilen araştırma izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.