Skip Navigation LinksAnaSayfa > Hakkında > Tarihçe

 

-Müdürlüğümüz ilk olarak Orman Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü ismi ile 07.07.1994 tarih ve 1994/5775 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Marmara Bölge Müdürlüğü, 01.05.2003 tarih ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve görevleri Hakkındaki Kanunun ile kapatılmış, faaliyetleri ve personeli  22.07.2003 tarih ve 2003/5970 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile her İlde kurulan Çevre ve Orman Müdürlüklerine verilmiştir.

 

-Müdürlüğümüz, 04.07.2011 tarih ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak 2012/2844 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ İllerini kapsayan ve merkezi İstanbul’da bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü ismini almıştır.

-27.11.2015 tarih ve 2015/2844 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Edirne İli'de 1. Bölge Müdürlüğü kapsamına alınmıştır.