Skip Navigation LinksAnaSayfa > İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı > FaunaFauna


İğneada önemli kuş göç yolları üzerinde ve değişik bitki,hayvan türlerine yaşam alanı oluşturmasıyla yüksek biyolojik çeşitlilikdeğerleri içermektedir. Alan ayrıca Avrupa kıtasında ender özellik gösterenkritik ekosistem ve sıcak nokta (hot spot) oluşu ve tüm dünyada tehlike altında bulunması gibi nedenlerle gerek Avrupa kıstası gerekse dünya mirasını koruma açısından uluslararası öneme sahiptir.

Alan, özellikle bazı su kuşları (balıkçıllar, kazlar,ördekler, su tavukları ve yağmurcunlar) ve yırtıcılar (kartallar, şahinler,doğanlar ve deliceler) için önemli bir üreme alanıdır. Ayrıca çok sayıda önemlisu kuşu, yırtıcılar ve özellikle leylekler (ak ve karaleylek) için sonbahar göçünde önemli bir geçiş yoludur.


Türkiye kuş varlığını oluşturan 454 kuş türünden yarıya yakını (200’den fazla tür) yıliçerisinde İğneada'da görülebilmektedir. Avrupa Kırmızı Liste (E.R.L. = IUCN) ölçütlerine göre nesli tehlike altında olan ve ya  tehlike altına girebilecek statüdeki; Cüce Karabatak (Phalacrocoraxpygmeus), Akkuyruklu Kartal (Haliaetus albicilla) ve Küçük Kerkenez (Falco naummani) İğneada'nın sağlıklı ekosistemini temsil eden 3 gösterge kuş türüdür. Bunun yanı sıra ülkemizde sadece kuzey Trakya'da görülen Küçük Yeşil Ağaçkakan İğneada'da öne çıkan önemli bir kuş türüdür.Bern Sözleşmesi ölçütlerine göre alanda konaklayan veya yaşamını sürdüren 184 kuş türü (2007) tehlike altında sınıfında olup koruma altına alınması gereken türlerdendir. Yapılan gözlem ve kayıtlara göre İğneada’yı temsil eden toplam 9 gösterge kuş türü ve 13 izlenmesi gereken kuş türü bulunmaktadır.


Memeli tür çeşitliliği (100 civarında memeli ve sürüngen) yüksektir. Tüm Türkiye’deki memeli türlerinin %57’si İğneada yöresindeki zengin yaşam alanlarında görülebilmektedir. Yaban kedisi, Karaca, Porsuk, Geyik, Orman Faresi, Tilki ve Susamuru alandaki memeli hayvanlar arasındadır. Alanın her yerinde varlığı tespit edilen Orman Faresi, etoburlar ve gece ve gündüz yırtıcılarının besinini oluşturduğu için gösterge tür olarak tespit edilmiştir. 

 


Lagün, göl ve dere gibi farklı sulak alanlarında bilinen 30 balık türü yaşamaktadır. Bölgedeki dere ve göllerde yaşayan 8 balık türü Bern listesinde -Korunması Gereken Türler (PFS)- sınıfındadır. Bunlar; Dere Hamsisi,  Denizİğdesi, Tatlısu Kaya Balığı, Kurt Balığı, Noktalı İnci Balığı, Acı Balık, TaşYiyen Balık ve Kababurun Balığı’dır. En fazla balık türünün Erikli ve Mert göllerinde bulunduğu İğneada’da, ekonomik öneme sahip balıklardan Sazan, Tatlısu Kefali, Kızılkanat, Gümüş Balığı, Akbalık veya Kurtbalığı ve Has Kefal görülmektedir.

 

 


Trakya genelindeki iki yaşamlı ve sürüngen sayısının yarıdan fazlasını barındırır. Bunun sebebi bölgedeki sulak alanların, zengin bitki örtüsü ve böcekleriyle birlikte, iki yaşamlı ve sürüngen türleri açısından besin değeri yüksek, çekici bir yaşam ortamı oluşturmasıdır.


Bern Sözleşmesine göre kesinlikle korunması gereken iki yaşamlı türlerden Pürtüklü Semender ve Gece Kurbağası ile sürüngen türlerinden Oluklu Kertenkele, Yeşil Kertenkele ve İnce Kertenkele alanda yaşama ortamı bulabilmektedir. Bunların dışında Yılan ve Kaplumbağa türleri de dâhil 16 tür iki yaşamlı ve sürüngen türü bu bölgede barınır.

 


IUCN koruma sınıfında yer alan Büyük Teke Böceği ve Benekli Bakır Kelebeği İğneada’da kendine uygun yaşam ortamı bulmuştur. Bu türlerden Büyük Teke Böceği, orman içindeki ağaçlarda yaşamaktadır.


Böcek direyi öğelerinden besin zincirinin en üstünde yer alanYusufçuk (Helikopter böceği) ise İğneada için gösterge türüdür. Sulak alanların civarında yaşayan ve kolayca gözlenebilen bu yaygın tür, bitkiler üzerinde dinlenerek bu bölgede uçar, diğer böcek türleri ile beslenerek böcek popülasyonunun dengelenmesinde önemli rol oynar.