Skip Navigation LinksAnaSayfa > İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı > Kaynak DeğerlerKaynak Değerler


Karadeniz sahili boyunca Yıldız Dağlarından Karadeniz’e doğru akan dereler, denize ulaşmadan İğneada’ da göllerde ve bugöllerin bataklık alanlarında son bulur. Longoz ormanları ile kumullar arasında büyüklükleri değişen lagün gölleri ve iç kısımlardaki orman içi göller,bölgenin sulak alanlarını oluşturur.


Alanda zengin sucul bitki örtüsüne sahip beş göl bulunur. Erikli Gölü (43 ha), yaz aylarında denizle bağlantısı kesilen bir lagündür. Mert Gölü (266 ha) ise Çavuşdere’nin denize döküldüğü yerde oluşmuştur. Alanın en güneyinde bulunan Saka Gölü, orman ve kumullar arasında bulunan 5 Ha’lık küçük bir göldür. 19 Ha’lık Hamam Gölü ve 10 Ha’lık Pedina Gölü ise iç tarafta yer almaktadır.
Erikli, Mert ve Saka Göllerinin önlerindeki kumul engelinedeniyle denizle bağlantıları kesilmesi nedeniyle ilkbaharda fazla gelen sular geriye doğru taşar ve düz araziyi kaplarlar. Bu taşkın alanlar, subasar alanlarını ve birbirinden farklı deniz, göl ve orman ekosistemlerini oluştururlar.


Lagün göllerinin yağışlıdönemlerde tuz oranları değişmekle birlikte suları acı tuzludur. Lagünalanlarının etrafını sazlık ve bataklık bir kuşak çevreler.


Alan içerisindeki kıyı kumullarını İğneada fiziki olarak ikiye ayırır. Kuzeyde yer alan kıyı kumulları Erikli Gölü’nün doğu kısmından başlayarak İğneada’ya kadar uzanır. Güneyde yer alan kıyı kumulları ise Mert Gölü’nü denize bağlayan kanal bölgesinden başlayarak Saka Gölü güneyine kadar uzanır ve yer yer genişliği 50-60 metreye kadar ulaşır. Yaklaşık 10 km. uzunluğundaki kumullar Karadeniz’in güneybatısına özgü bitki türleri ile büyük önem taşımaktadır.